Báo khoa học công nghệ

142 điểm mới đỗ vào lớp 6 trường Hà Nội – Amsterdam

Theo kết quả được công bố, có 201 thí sinh trúng tuyển khi xét hồ sơ. Theo bảng điểm được quy đổi, học sinh trong 5 năm tiểu học phải đạt toàn điểm 10 (với tổng điểm được quy đổi thành 140 điểm).

v

Bên cạnh đó, học sinh có ít nhất 2 điểm ưu tiên hoặc thành tích phụ là các giải thưởng (tham gia các kỳ thi văn hóa, thể dục thể thao trong và ngoài trường) mới đỗ.

Trong danh sách trúng tuyển, có 7 thí sinh đạt tuyệt đối 150 điểm, 4 thí sinh đạt 149 điểm.

Năm nay, trường chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển học sinh vào lớp 6 theo hình thức xét tuyển. Đối tượng tuyển sinh là học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội, đã hoàn thành chương trình tiểu học và đủ các điều kiện sau:

– Đạt học lực giỏi ở các năm lớp 1, 2 , 3, 4. Được đánh giá hoàn thành các môn học ở lớp 5.

– Các năm học lớp 3, 4, 5, tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm hai môn Tiếng Việt và Toán đạt từ 19 điểm trở lên.

– Hạnh kiểm: Từ lớp 1 đến lớp 4 thực hiện đầy đủ 4 nhiệm vụ của học sinh tiểu học; lớp 5, phần đánh giá năng lực và phẩm chất phải được loại “đạt”.

Ngoài ra, thí sinh phải có điểm khuyến khích và điểm ưu tiên.

Điểm xét tuyển = Điểm học tập từ lớp 1 đến lớp 5 + Điểm khuyến khích + Điểm ưu tiên.

Quyên Quyên

Tags:

Bài viết liên quan