Báo khoa học công nghệ

Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh (mã đề 582) do nhóm thủ khoa thực hiện:

Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh

Thí sinh tham khảo đề thi Tiếng Anh (mã đề 582).

Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh – không phải đáp án chính thức.

Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh

Đề thi tiếng Anh mã đề 931:

Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Đề thi và gợi ý lời giải môn Tiếng Anh
Tổ tiếng Anh – Nhóm thủ khoa Lovebook tham gia giải đề:
1. Lương Văn Thùy2. Võ Lê Ngọc Hân3. Lê Ngọc Anh Quốc4. Trần Hữu Đức

Nhóm PV

Tags:

Bài viết liên quan