Báo khoa học công nghệ

Cấm cán bộ, công chức dùng điện thoại trong cuộc họp

Bộ Nội vụ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan, đơn vị bộ này quản lý. Chỉ thị yêu cầu người đứng đầu, công chức, viên chức không đi muộn, về sớm, phải có mặt đúng giờ tại trụ sở cơ quan theo giờ hành chính hoặc theo quy định của từng cơ quan, đơn vị đối với một số vị trí việc làm cụ thể.

Trong giờ hành chính của mỗi buổi làm việc, công chức, viên chức người lao động của Bộ Nội vụ chỉ ra ngoài trụ sở cơ quan khi được người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý cho phép.

Bộ Nội vụ yêu cầu nhân viên không được dùng điện thoại trong các cuộc họp (Ảnh minh họa)
Bộ Nội vụ yêu cầu nhân viên không được dùng điện thoại trong các cuộc họp (Ảnh minh họa)

Văn phòng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị theo dõi, kiểm tra thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở. Các trường hợp đi làm muộn, về sớm hoặc đi ra ngoài trụ sở cơ quan trong giờ hành chính mà không phải đi thực thi nhiệm vụ, công vụ, Văn phòng Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp báo cáo Bộ trưởng xem xét xử lý theo quy định.

Trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo công chức Bộ Nội vụ không sử dụng điện thoại di động. Trong giờ hành chính không làm việc riêng, không được uống rượu, bia. Ngay cả giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và ngày trực, Bộ Nội vụ cũng cấm công chức uống rượu, bia.

Bộ Nội vụ yêu cầu công chức khi thực thi nhiệm vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Nhân viên ngành nội vụ phải thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ.

Công chức, viên chức, người lao động có nhu cầu đi nước ngoài giải quyết việc riêng phải báo cáo xin phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, quản lý chặt chẽ các trường hợp công chức, viên chức, người lao động đi học trong và ngoài giờ hành chính, bảo đảm hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị và không ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết công việc chung.

Quang Phong

Xem thêm :thời gian làm việc, bộ nội vụ, dùng điện thoại, thực thi nhiệm vụ, cấm cán bộ,

Tags:

Bài viết liên quan