Báo khoa học công nghệ

Vụ chặt cây xanh: Yêu cầu giáng chức, cách chức 3 cán bộ

Sáng ngày 21/7, tại Ban Tuyên giáo Trung ương ông Vũ Hồng Khanh – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo kết luận xử lý trách nhiệm sau thanh tra việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

Kiểm điểm Phó Chủ tịch thành phố

Đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố đã nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và rút kinh nghiêm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thay mặt UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố nhận trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu UBND Thành phố để các cơ quan, đơn vị có những thiếu sót, tồn tại trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Hàng cây tươi tốt bị chặt thay bằng cây gỗ mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh
Hàng cây tươi tốt bị chặt thay bằng cây gỗ mỡ trên đường Nguyễn Chí Thanh

UBND Thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm đối với Lãnh đạo UBND Thành phố trực tiếp phụ trách việc cải tạo, thay thế cây xanh. Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố về những tồn tại, thiếu sót trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND Thành phố thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

UBND Thành phố thông báo nội dung Kết luận Thanh tra và nội dung kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo UBND Thành phố tới đồng chí Nguyễn Văn Khôi, nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố trong việc chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Đề án cải tạo và thay thế cây xanh giai đoạn 2014 – 2015.

Yêu cầu giáng chức hàng loạt cán bộ

Kết luận của UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ trách nhiệm tập thể của từng sở ngành trong việc cải tạo, thay thế cây xanh. Với tập thể Sở Xây dựng, UBND Thành phố phê bình tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng và yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố trong xây dựng, phê duyệt Đề án và công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua.

Đối với cá nhân, Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước UBND TP Hà Nội về công tác tham mưu xây dựng Đề án và trách nhiệm với tư cách là Giám đốc Sở Xây dựng để các phòng ban, đơn vị và cán bộ của Sở có những khuyết điểm và vi phạm trong việc cải tạo, thay thế cây xanh.

UBND Thành phố đồng ý với nội dung kiểm điểm và yêu cầu ông Lê Văn Dục nghiêm khắc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc quản lý.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Nam Sơn đã kiểm điểm, nhận trách nhiệm về những thiếu sót, sai phạm trong lĩnh vực được phân công trực tiếp phụ trách và tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách. UBND Thành phố quyết định xử lý kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không giao phụ trách lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị trong đó có lĩnh vực quản lý cây xanh, công viên, vườn hoa.

Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Trần Trọng Hiếu đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra; Tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo; Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức Cảnh cáo, chuyển công tác làm Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Phó Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Trịnh Văn Lý cũng đã kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra, tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, chuyển công tác khác. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý kỷ luật với hình thức giáng chức.

Trưởng phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Trần Ngọc Hùng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cách chức.

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Bùi Ngọc Hòa cũng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, không giao phụ trách công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Viên chức kỹ thuật giám sát, Phòng Kỹ thuật giám sát cây xanh, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Nguyễn Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Hội đồng kỷ luật của Sở Xây dựng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo, không giao giám sát công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên. UBND TP Hà Nội thống nhất giao Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật cảnh cáo.

Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Đỗ Anh Tuấn đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận xin nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước lãnh đạo Sở Xây dựng và UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách.

Nhân viên Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật môi trường và công trình ngầm Lê Trung Ngọc cũng đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự kiểm điểm đề nghị được chấm dứt hợp đồng lao động. UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng xem xét, xử lý buộc thôi việc.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ rõ trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn. Cụ thể, UBND TP Hà Nội phê bình tập thể lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh và đồng thời yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Đỗ Ngọc Hoàngnghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc với trách nhiệm của người đứng đầu, phụ trách chung.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Nguyễn Xuân Hưng – người trực tiếp tham gia việc cải tạo và thay thế cây xanh đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Công ty này cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách với ông Hưng. UBND TP Hà Nội thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.

Giám đốc Xí nghiệp quản lý cắt sửa cây xanh Cao Quang Đại đã kiểm điểm theo kết luận thanh tra và Công ty này kiến nghị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách. UBND TP Hà Nội thống nhất xử lý kỷ luật khiển trách.

Tập thể Lãnh đạo Sở Tài chínhHà Nội và các cá nhân có liên quan đã kiểm điểm trách nhiệm quản lý xây dựng đơn giá và thẩm định thanh quyết toán liên quan tới việc xây dựng, thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh. Tập thể lãnh đạo Sở Tài chính tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trước UBND TP Hà Nội. UBND TP Hà Nội đồng ý theo đề xuất và phê bình tập thể lãnh đạo Sở Tài chính. UBND TP Hà Nội yêu cầu ban giám đốc Sở Tài chính nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền.

Tập thể Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, cũng như các cá nhân có liên quan kiểm điểm trách nhiệm thực hiện kế hoạch số 1923 về tuyên truyền thực hiện Đề án cải tạo, thay thế cây xanh. Tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tự nhận nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. UBND TP Hà Nội thống nhất với nội dung kiểm điểm và yêu cầu lãnh đạo Sở nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trực thuộc theo thẩm quyền.

UBND Thành phố yêu cầu tập thể và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận của UBND Thành phố, xử lý nghiêm trách tập thể, cá nhân theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định, đồng thời khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc cải tạo, thay thế cây xanh trên địa bàn.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ phối hợp với Thanh tra Thành phố kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, kịp thời báo cáo UBND Thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin đầy đủ, kịp thời việc xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với thông tin sai trái, gây phức tạp tình hình.

Quang Phong

Vụ chặt cây xanh: Kiểm điểm Phó Chủ tịch Hà Nội

Xem thêm :kết luận thanh tra, chủ tịch ubnd thành phố, nguyễn quốc hùng, Vũ Hồng Khanh, ban tuyên giáo trung ương, ubnd tp hà nội, Phó chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Hà Nội

Tags:

Bài viết liên quan